Pravidla obchodu:

1. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů.

2. Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.

3. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.

4. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp.

Obchodní podmínky:

1.Předmět koupě

Předmětem koupě je zboží prodávajícího, které kupující zakoupí prostřednictvím internetového obchodu virtualni-bryle.eu

2.Cena zboží

Cena předmětu koupě odpovídá ceně uvedené na stránkách internetového obchodu a kupujícím byla akceptována potvrzením a zasláním objednávky.

3.Platební podmínky

Kupující má možnost vybrat si platbu z následujících možností:

Platba předem bankovním převodem na číslo účtu: 1377934051/3030 (Air Bank.)

Jako variabilní symbol zákazník použije číslo objednávky, které se mu vygeneruje a zároveň bude zaslané na uvedenou emailovou adresu.

Dobírkou. Kupující zboží zaplatí doručovací službě při převzetí zásilky.

Osobní odběr. Kupující zboží zaplatí hotově a nebo převodem na bankovní účet. Zboží si může vyzvednout po dohodě na tel. 602 668 996 v Praze.

4.Dodací podmínky, způsob dodání

Lhůta odeslání zboží je 3-5 pracovních dnů. Obvykle odesíláme do 24 hodin od obdržení objednávky.

Lhůta dodání závisí na rychlosti České pošty, ve většině případů jsou to 1-2 pracovní dny.

U zboží, které není momentálně na skladě, může být dodací lhůta delší. Zákazník ale bude vždy emailem vyrozuměn o této skutečnosti.

Platby poštovného:

Zákazník bude vyrozuměn na emailovou adresu, kterou zadal při objednávce, nebo telefonicky o změně stavu jeho zásilky, tj. o odeslání.

5.Záruční lhůta

Dodavatel poskytuje záruku na jakost a úplnost dodávaného zboží. Na veškeré zboží objednané prostřednictvím eshopu je poskytována záruční lhůta jednotlivě specifikovaná u výrobku (většinou 24 měsíců). Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží.

Pokud je zboží předáváno dopravcem v porušeném obalu nebo má-li kupující pochybnosti, že přepravce dodal zboží vykazující vady, sepíše s přepravcem Zápis o reklamaci zboží. Zjistí-li zákazník vady zboží, musí o nich informovat dodavatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. O zjištěných nedostatcích informuje zákazník dodavatele písemně, přičemž uvede charakteristiku závad. Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Dodavatel je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů od jejího doručení.

6.Stornování zásilky

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Zboží je povinen vrátit neporušené a v původním obalu. Kupující při odstoupení od smlouvy uhradí provozovateli manipulační poplatek za dopravu zboží k němu a náklady vzniklé touto dopravou v ceně dle aktuálního ceníku provozovatele. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit písemně, odstoupením od smlouvy a zasláním zboží na adresu:
virtualni-bryle.eu
Nepelova 2
198 00 Praha 9

7.Platnost smlouvy, ukončení smlouvy

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Platnost smlouvy, ukončení smlouvy a odmítnutí zboží se řídí dle OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU č. 40/1964 Sb., § 53.

8.Smluvní strany

Prodávající:

Pavel Šindelář

Za poštou 924/1

100 00, Praha 10

IČO: 88594181

Tel.: 602668996

a

Kupující – zákazník

Obchodní podmínky jsou platné od 1. července 2015

Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :

1.Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem.

Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).

2.Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).

3.Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

4.Výrobek byl poškozen působením živlů.

5.Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

6.Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.

Postup při reklamaci:

1.Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

Odstoupení od smlouvy:

Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem. Náklady spojené s dopravou se nevrací.

 

Ochrana osobních údajů

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje

Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ.

Údaje o Vaší činnosti

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

Shrnutí

Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.

Váš souhlas

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

Způsob dodání

Objednané zboží odesíláme poštou na dobírku, nebo proti úhradě předem, nebo si jej můžete vyzvednout po telefonické dohodě v Praze.

Balné

Balné 100 Kč bez DPH je účtováno v ceně zboží.